Báo cáo Kinh tế Xã hội

Tiêu đề Files
1 BC số 78/BC-UBND ngày 24/8/2018 v.v đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020  
2 BC số 77/BC-UBND ngày 21/8/2018 v.v tình hình kinh tế- xã hội tháng 8 và 8 tháng; nhiệm vụ chủ yếu tháng 9 năm 2018
3 BC số 59/BC-UBND ngày 26/7/2018 v.v tình hình kinh tế- xã hội tháng 7 và 7 tháng; nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2018
4 BC số 45/BC-UBND ngày 04/7/2018 v.v tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2018  
5 BC số 31/BC-UBND ngày 01/6/2018 v.v khái quát tình hình phát triền kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo những tháng cuối năm 2018  
6 BC số 28/ BC-UBND ngày 23/5/2018 v.v tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng, nhiệm vụ chủ yếu tháng 6/2018
7 BC số 21/BC-UBND ngày 19/4/2018 v.v tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 4 và 4 tháng; nhiệm vụ chủ yếu tháng 5/2018  
8 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I; nhiệm vụ chủ yếu tháng 4 và Quý II năm 2018
9 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018; một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất  
10 Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động KH&CN của tỉnh Bắc Giang năm 2017

Quy hoạch, Kế hoạch

Tiêu đề Files
1 QĐ số 1317/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 v.v phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang và xã Hội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
2 QĐ số 1260/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 v.v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm CN Hương Sơn, Lạng Giang, Bắc Giang
3 QĐ số 1247/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 v.v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Nội Hoàng, huyện Yên Dũng
4 QĐ số 1004/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 v.v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư số 2, làn 2 QL31, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
5 QĐ số 1000/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 v.v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Quang Châu, Việt Yên
6 QĐ số 398/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 v.v thành lập Cụm công nghiệp Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang  
7 QĐ số 377/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 v.v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Việt Hàn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
8 QĐ số 869/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 v.v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
9 QĐ số 838/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 v.v phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở xã hội Solar, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên
10 QĐ số 371/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 v.v điều chỉnh giai đoạn Quy hoạch cụm công nghiệp Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang