Báo cáo Kinh tế Xã hội

Tiêu đề Files
1 BC số 118/BC-UBND ngày 21/12/2018 v.v tình hình kinh tế- xã hội tháng 12/2018; Một số nhiệm vụ cần quan tâm chỉ đạo từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019  
2 BC số 104/BC-UBND ngày 30/11/2018 v.v tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019  
3 BC số 154/BC-UBND ngày 28/11/218 v.v tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018; mục tiêu phục vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019
4 BC số 93/BC-UBND ngày 07/11/2018 v.v kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội giữa nhiệm kỳ 2016-2021 và năm 2018  
5 BC số 91/BC-UBND ngày 23/10/2018 v.v khái quát tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2018; nhiệm vụ chủ yếu các tháng còn lại năm 2018  
6 BC số 90/BC-UBND ngày 23/10/2018 v.v tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng; nhiệm vụ chủ yếu tháng 11/2018  
7 BC 86/BC-UBND ngày 18/10/2018 v.v thực trạng kinh tế - xã hội vùng dân tộc và các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang; nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025  
8 BC số 83/BC-UBND ngày 28/9/2018 v.v kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội giữa nhiệm kỳ 2016-2021 và 9 tháng đầu năm 2018  
9 BC số 119/BC-UBND ngày 27/9/2018 v.v tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm , nhiệm vụ chủ yếu Quý IV năm 2018  
10 BC số 81/BC-UBND ngày 21/9/2018 v.v tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu quý IV năm 2018  

Quy hoạch, Kế hoạch

Tiêu đề Files
1 QĐ số 1992/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 v.v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỷ lệ 1/500  
2 QĐ số 1803/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 v.v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm CN Tân Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang
3 QĐ số 691QĐ-UBND ngày 06/11/2018 v.v chấp thuận điều chỉnh, bổ sung thiết kế cơ sở Dự án Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang  
4 QĐ số 28/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 v.v Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm CN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
5 QĐ số 669/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 v.v điều chỉnh giai đoạn quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn, tỉnh Bắc Giang  
6 QĐ số 668/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 v.v mở rộng và điều chỉnh Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang  
7 QĐ số 667/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 v.v mở rộng Cụm công nghiệp Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
8 QĐ số 666/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 v.v mở rộng và điều chỉnh Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  
9 QĐ số 1636/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 v.v phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu số 4 thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
10 QĐ số 1600/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 v.v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm CN Nghĩa Hòa, Lạng Giang